Event

Event : copy paste participation!

Over de overdraagbaarheid van methoden, toolkits en andere "goede" participatieve praktijken

Internationale workshop georganiseerd door Urban Species*.

In het kader van de afsluiting van het onderzoeks- en actieproject p-lab**, gewijd aan burgerparticipatie in al haar vormen, nodigen wij u graag uit in de SeeU op vrijdag 18 februari 2022 vanaf 14 uur.

Gedurende bijna drie dagen, van 16 tot 18 februari, zullen onderzoekers, kunstenaars, activisten, begeleiders, antropologen, stadsplanners en andere experten hun ervaringen, praktijken en kennis met betrekking tot de repliceerbaarheid en overdraagbaarheid van innovatieve en alternatieve initiatieven op het gebied van burgerparticipatie hebben gedeeld en uitgewisseld.

Wij nodigen u uit om op vrijdag 18 februari dit werk te komen ontdekken via rondleiding door de efemere tentoonstelling en door het rondetafelgesprek bij te wonen.

Waar?
Brussel - SeeU
Gebouw L
Zaal Pandore
ingang Kroonlaan 227
1050 Brussel
Bus 95 en Trams 7 en 25

Wanneer?
Vrijdag 18 februari 2022, vanaf 14u
· 14:00 - 14:30 : openstelling voor het publiek
· 14:30 : rondleiding door de tentoonstelling
· 15:30 : rondetafelgesprek over de overdraagbaarheid van participatieve praktijken
· 16:30 : afsluitende drink

* Urban Species is een in Brussel gevestigd collectief voor actie-onderzoek, dat geïnteresseerd is in de stedelijke omgeving en de verschillende manieren om daaraan deel te nemen. Urban Species verenigt onderzoekers in sociale wetenschappen, stedenbouw en design van de ULB (LoUIsE & Grap) en de Luca School of Arts (Intermedia).

** Het p-lab project "Identificeren en versterken van nieuwe vormen van stedelijke participatie. Het autovrije stadscentrum als laboratorium" maakt deel uit van het Innoviris Anticipate 2018-2021-programma.